Construint vincle

L’autoestima es defineix com la percepció emocional que té un d’un mateix. Una persona amb un bon nivell d’autoestima s’alegra de ser qui és; té respecte cap a ella mateixa, creu que és digna de ser estimada i creu que és valuosa.

La relació que manté amb les altres persones influeix en la percepció que té d’ella mateixa; és per això que un infant petit, només en néixer el vincle que estableix amb els pares o amb les persones cuidadores comença a determinar quina serà la relació que establirà amb ell mateix i amb el món.

Les necessitats dels més petits són molt bàsiques: menjar, dormir i afecte. El COM es responen a aquestes necessitats és el que va generant el vincle entre l’adult i el més petit. Com més segur sigui el vincle, més s’ajuda a què l’autoestima sigui alta.

Què podem fer per facilitar el vincle?

Respondre a les necessitats el més ràpid possible (normalment un infant manifesta les seves necessitats plorant; és important agafar-lo i abraçar-lo per llavors descobrir el motiu pel qual plora: gana, fred, afecte, son,…). Atendre’l el màxim de ràpid per ell significa que el que li està passant és prou important per a les persones que en tenen cura com per ser atès i, per tan pot començar a establir una relació de confiança.

Respectar les seves necessitats i els seus temps. La criatura se sent considerada.

L’infant ha d’estar constantment a prop de les persones que el cuiden. Ha de poder reclamar les sempre que ho necessiti.

Intentar que l’espai on es desenvolupi la criatura sigui un espai segur.

Intentar que es trobi en un espai on hi hagi pocs estímuls estressants.

Acompanyar-lo en el coneixement dels familiars més propers (Per nosaltres són la nostra família, per als més petits són persones desconegudes). Ajudarà que les relacions que es vagin establint siguin d’amor i no de necessitat.

 

Si la criatura estableix un bon vincle amb els seus pares o persones cuidadores principals, de mica en mica anirà adquirint la confiança i l’autonomia suficient per anar descobrint el món. El/la fill/a aprendrà a viure sabent que les seves necessitats tenen prou importància com per ser reclamades i a la vegada satisfetes.

Tot allò que s’aprèn amb satisfacció s’aprèn millor.